Modlitwa przed surfowaniem po Internecie

Stronę najlepiej przeglądać w GoogleChrome

Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twojego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo Św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek po internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Św. Izydorze módl się za nami!

PETYCJA o ustanowienie 5 Dogmatu Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce

PETYCJA Do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka O Papieską Definicję Prawdy o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce
Ojcze Święty, Z synowską miłością zwracamy się do Waszej Świątobliwości jako do naszego Ojca i Namiestnika Chrystusowego, z pokorną prośbą o uroczystą proklamację stałej nauki Kościoła dotyczącej współudziału Maryi w dziele odkupienia ludzkości, jako chrześcijańskiego dogmatu. Przekonani jesteśmy, że taka formalna proklamacja ukaże w całej pełni prawdę o Maryi, Córce Ojca, Matce Syna, Oblubienicy Ducha świętego i Matce Kościoła. W naszych modlitwach gorąco błagamy, aby Duch Święty skłonił Ciebie, Ojcze Święty, do uroczystej proklamacji o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce Ludu Bożego.
Z najgłębszym szacunkiem i oddaniem,
Imię i nazwisko, adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres pocztowy Papieża Franciszka:
Jego Świątobliwość Papież Franciszek
p/a Segrataria di Stato
Palazzo Apostolico Vaticano
00120 Città del Vaticano
franciscus@vatican.va

Wpisz tutaj swój adres email a będziesz otrzymywał/a nowe wpisy z orędziami bezpośrednio na Twoją skrzynkę pocztową

Wpisz tu swój adres email a dostaniesz nowe wpisy bezpośrednio na twoją skrzynkę email

NMP Wpółodkupicielka Świata

NMP Wpółodkupicielka Świata
Najświętsza Maryja Panna z Medjugorie

!!! JESTEM KTÓRY JESTEM !!! JAM Α i Ω !!! JAM KRÓL KRÓLÓW !!! PAN PANÓW !!!

!!! NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ !!! PAN SPRAWIEDLIWY JEST WE DRZWIACH !!!

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Jeśli masz wątpliwości to posłuchaj obejrzyj.... Jezus bez granic!!!

Pan Nasz Jezus Chrystus Król, ile jest w stanie dla nas wycierpieć, a TY.......?

!!!CZASY W KTÓRYCH ŻYJEMY TO CZASY OSTATECZNE!!! - JUŻ JAŚNIEJ NIE MOŻNA WYTŁUMACZYĆ!!!

Księga Daniela i Księga Apokalipsy wypełnia się w naszych czasach

Księga Prawdy
Księga Daniela i Księga Apokalipsy wypełnia się w naszych czasach
Księga Daniela 10, 21a „Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy.”
Księga Daniela 12, 4 „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.”
Księga Daniela 12, 9 „Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni.”
Cząsteczka cytatów z Księgi Prawdy:
Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie podana w częściach Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy dopiero się odsłoni.
Jeśli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to nie wierzycie w Księgę Apokalipsy. Ostrzegam. Ci, którzy odrzucają Księgę Apokalipsy wyrzekają się Mojego Miłosierdzia. Ale Prawda zostanie im ukazana podczas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia poprzez Bożą Interwencję, gdyż w przeciwnym razie wielu nigdy by Mnie nie poznało ani nie zrozumiało Wielkiego Miłosierdzia, jakie przynoszę światu.
Ponieważ czas zmierza teraz ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci, podanych Janowi.
Księga Prawdy jest Słowem Bożym danym już ludzkości przez Księgę Mojego Ojca. Przypomina ona Bożym dzieciom o Prawdzie, gdyż tak wielu o Niej zapomniało.
Ujawni również niektóre tajemnice czasów ostatecznych podanych Danielowi, tak aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia, ze swojej własnej woli, do Nowego Raju.
Dlatego Obietnica Mojego Ojca dana światu, że ponownie pośle On swego Syna – tym razem, aby sądzić żywych i umarłych – nigdy nie może zostać odrzucona. Okres przed tym Wielkim Dniem będzie burzliwy, a szczegóły czasu przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia są zawarte w Księdze Apokalipsy, jak zostały podyktowane Janowi przez Anioła Pańskiego.
Mówić, że akceptujecie jakąś jedną część Księgi Mojego Ojca, ale jakiejś innej już nie, jest zaprzeczaniem Słowu Bożemu. Nie możecie przyjąć jakiejś jednej części Prawdy i głosić, że pozostałe Słowo Boże jest kłamstwem. Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie jej część przekazana Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, ma dopiero nadejść. Ponieważ zaś tej zawartości obawia się wielu ludzi, będą usiłowali jej zaprzeczyć, Prawda bowiem to gorzka pigułka.
Teraz zbliża się wypełnienie proroctwa danego Danielowi, gdy zostało mu nakazane zapieczętowanie Księgi Prawdy, aż do końca czasów, kiedy zawartość byłaby ujawniona.
Także Objawienia dane Janowi Ewangeliście podane były jedynie w części, ale niektóre tajemnice zostały mu pokazane w Zwoju Siedmiu Pieczęci. Nie zostało mu udzielone pozwolenie na ujawnienie zawartości. Zamiast tego otrzymał polecenie zapisania zwoju i połknięcia go, tak żeby aż do tej ery Pieczęcie nie mogły zostać złamane, ani treść ujawniona. Przy połykaniu zwoju została dana ludzkości wskazówka.
Gorzka przy jedzeniu Prawda wywołuje strach.
Może ona także urażać tych, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko o Bożym planie dla ludzkości. Jednak Prawda, potężna Miłość, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla tych, którzy Prawdę uznają.
Prawdę, tajemnice powierzone Janowi Ewangeliście, którą tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ujawnić. Słodka Prawda zostanie powitana z miłością przez tych, którzy podążają za Bożymi Naukami.
Wydarzenia poprzedzające Powtórne Przyjście Chrystusa:
Czas, kiedy wojny wybuchną w wielu krajach w tym samym czasie, jest bardzo bliski. Gdy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i będziecie świadkami czystego okrucieństwa tych gnębicieli, którzy wywołują te wojny, a wszyscy ściśle ze sobą współpracują, będziecie wiedzieli, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski. Więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana – Apokalipsie – jak to jest wam teraz objawiane. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć.
Ostrzeżenie jest Cudem zezwolonym przez Mojego Ojca dla zapewnienia, aby tak wiele Jego dzieci jak to tylko możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.
Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne szerzone w ciągu ostatnich czterech dekad przez wprowadzone w błąd wyświęcone sługi, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość. Wielkość populacji na świecie w tej chwili oznacza, że przez ten Cud Oświetlenia Sumienia można ocalić miliardy.
Tak, jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny w Izraelu. Z powodu Izraela wojny będą się rozszerzać, aż w końcu trudno będzie rozstrzygnąć, kim jest prawdziwy wróg. Wkrótce potem zostanie podpisany traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę. Unia Europejska będzie miażdżyć wszystkie ślady Boga. Bestia z dziesięcioma rogami, którą jest Unia Europejska, zmiażdży wszystkie ślady Boga. Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienie chrześcijaństwa.
Ukrzyżowanie Mojego Syna ma ponownie miejsce, gdyż Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znieść biczowanie ze strony Jego własnych członków. Oni, wrogowie w łonie Jego Kościoła, ubiczują Jego Ciało, rozedrą Je na strzępy, uczynią sobie z Niego pośmiewisko i Je zbezczeszczą — zanim się Go nie pozbędą. Kościół Mojego Syna zostanie teraz ubiczowany, co będzie w tych czasach stanowić pierwszy etap Jego Ukrzyżowania na ziemi. Wezmą oni Jego Ciało — w postaci Najświętszej Eucharystii — i znieważą Je oraz poniżą. Wiele tego oznak zostanie zauważonych, gdyż zostanie uczyniony każdy lekceważący i oszukańczy gest, aby się Go wyrzec. Następnie, kiedy zniesławią Jego Najświętszą Eucharystię, odrzucą Ją na dobre — i niebawem bardzo trudno będzie Ją otrzymać. Oto tylko jeden z wielu planów będących w toku, aby zlikwidować Obecność Mojego Syna we Mszy Świętej.
Wielu zauważy te nikczemne gesty i będzie wiedzieć, że są one dla Mojego Syna obrazą. Wielu zaprotestuje, ale ich głosy nie zostaną usłyszane. Wy, biedni kapłani, którzy będziecie cierpieć z powodu tej profanacji, musicie poprosić Mnie, waszą Matkę, abym pomogła wam przetrzymać ten ból. Nigdy nie wolno wam manipulować przy Świętej Eucharystii, gdyż jest Ona waszym jedynym Pokarmem Zbawienia. Bez Niej — umrzecie z głodu. Musicie zawsze każdemu z dzieci Bożych zapewnić do Niej dostęp. Nigdy nie wolno wam zaakceptować tego, że jakikolwiek inny chleb mógłby być Pokarmem Życia.
Wkrótce zostaniecie poproszeni, ażeby zamiast Świętej Eucharystii rozdawać Jej surogat — który nie będzie Ciałem Mojego Syna. Musicie zachować wierność wobec Daru Świętej Eucharystii nawet wówczas, gdy zostanie wam powiedziane, że nie ma Ona już dłużej znaczenia — że nie ma już dla Niej miejsca w nowej światowej religii.
Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, ale to w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. Jeszcze raz staną się oni odpowiedzialni za ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi Wielki Dzień. Doprowadzą oni do ostatecznej zniewagi, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało to Mój Kościół. Ci, którzy oddzielą się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną — zdradzą Mnie; przy tym jednak okażą oni tyle tupetu, by powstać i stwierdzić, że przychodzą ode Mnie.
W tym dniu, w którym zostanie przedstawiona Jedna Światowa Religia, którą zatwierdzą pewne odłamy w łonie Kościoła Katolickiego, jak jest to przepowiedziane — niebo się ściemni i wielki grzmot uderzy w ziemię. Odbędzie się to tak, jak to wydarzyło się w tej sekundzie, w której wydałem Swoje ostatnie tchnienie na Krzyżu, gdy Gniew Mojego Ojca spadł na Wzgórze Kalwarii. Kiedy to się stanie oraz gdy zostanie zdjęty symbol Mojego Jednego Prawdziwego Kościoła, a zastąpi go fałszywa pogańska obrzydliwość — to o tym musicie dowiedzieć się: Bo oto wówczas kary jak ulewa uderzą w ludzkość, i to wszędzie.
Na niebiosach ukaże się wiele znaków, aby tych, którzy staną po stronie fałszywego proroka i jego kohorty, która wkrótce powstanie, oraz antychrysta — ostrzec, że ich dni są policzone. Zostanie im pokazane, co to znaczy zaznać Gniewu Mojego Ojca. Wielu biskupów i kapłanów uświadomi sobie na tym etapie Prawdę i zacznie zwalczać ohydę. Oni Mnie nie opuszczą i będą nadal przewodzić Mojemu Prawdziwemu Kościołowi na ziemi. Niestety, wielu nie zdobędzie się na odwagę, by tak zrobić, i staną się oni jak owieczki na rzeź prowadzone, ale będą się pocieszać, wiedząc o tym, że Ja nigdy ich nie opuszczę. Przyślę im wielką pomoc, Reszta Mojej Armii powstanie i będzie rozprzestrzeniać Ewangelię, mimo że wszędzie będą spychani na margines. Nauczać będą w każdym zakątku świata, a będą nieustraszeni. Ich miłość do Mnie zwycięży dzieło antychrysta. Ich posłuszeństwo wobec Mnie oraz ich odpowiedź na Moje Krucjaty Modlitwy ocali miliardy dusz.
I wtedy Mój Plan się wypełni.
Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy prawdziwie Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętych Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć szerzonych w Moim Imieniu kłamstw. Drugi etap nastanie, kiedy odmówi się ludziom udzielania Świętych Sakramentów takimi, jakimi one są. Trzeci etap będzie miał miejsce, kiedy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone; i to właśnie wtedy Moi wyświęceni słudzy nareszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Apokalipsie.
Wiele zmian zostało zaplanowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat przez zło masonerii w Moim Kościele na Ziemi. Teraz ich plany są już znane na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej i wkrótce zostaną ogłoszone. Zostaną one odsłonięte wraz z ogłoszeniem, że Kościół katolicki jest właśnie modernizowany, by go móc dostosować do dzisiejszego nowego, nieuprzedzonego, liberalnego społeczeństwa. Oświadczą, że to będzie oznaczało odrzucenie przeszłości, a wtedy podadzą, że jego mottem będzie objęcie wszystkich wyznań, aby pokazać, że jego nastawienie nie jest zawężone. Zapowiedź ta będzie świętowana na całym świecie, a media podadzą te wspaniałe wieści na swoich pierwszych stronach, podczas gdy przedtem komentowały one Kościół katolicki z niesmakiem. Posiew szatana zostanie rzucony i pojawią się nowe obrzędy, w których forma Mszy Świętych zostanie przedstawiona na wspak, ale wszystkie poprawne zwroty odnoszące się do Mojej Męki zostaną zastąpione bzdurami – pustymi słowami – pustymi naczyniami – pustymi tabernakulami. Wszystkie Moje Krzyże zostaną zastąpione tajemnymi symbolami okultystycznymi. O tej pustce powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu miejscach to oznacza koniec Mojej Świętej Eucharystii i koniec Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotowują teraz wyrób Świętych Hostii. Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione. Musicie szybko się zebrać i planować, bo nie będziecie mogli odprawić Mszy według Mojej Woli.
Będziecie zaskoczeni jak szybko ten na pozór niewinnie odnowiony, ale w istocie zanieczyszczony Kościół popadnie w ohydny kult. Zadadzą sobie wyjątkowy trud, aby karać tych, którzy będą przeciwstawiać się ich stworzonej przez człowieka, pogańskiej, nowej światowej religii.
Ci kapłani, którzy nie będą chcieli przyjąć fałszywej doktryny zostaną oskarżeni o herezję i wielu zostanie publicznie upomnianych, za brak posłuszeństwa tym, którym podlegają. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni będą zamęczani. Wtedy znajdą się ci, którzy w tajemnicy poprowadzą Kościół – Kościół dany światu przez mojego Syna. Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego i pójdą za Armią Reszty mojego Syna, która pozostanie niezłomnie wierna Jego Nauczaniu i Sakramentom, aż do dnia ostatecznego.
Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Biblii, będą odmiennie interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowa oznaczają coś nowego, co jest dla dzisiejszego świata bardziej znaczące. Spróbują podać wam przykłady, jak Ja bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi.
Wezwanie do pierwszych zmian nastąpi niedługo. Kojąca słodycz oraz namiętne przemowy, aby powstać jako jeden zjednoczony świat i okazać miłość i tolerancję wobec wszystkich – sprawią, że zostaniecie wprowadzeni w najgorszy błąd.
Wkrótce zostanie wam powiedziane, że powinniście skupić swoją uwagę na ubogich tego świata. Zostaniecie poproszeni o pieniądze – a one zostaną pobrane z rozmaitych źródeł, aby pomóc biednym, bezrobotnym i bezdomnym na świecie. Powiedzą wam, że Ja, Jezus Chrystus, zawsze kochałem biednych. Problem jednak tkwi w tym: Ja poszukiwałem jako pierwszych biednych na duchu, aby uwolnić ich od utraty swojego życia. Ubodzy duchem – ci, którzy posiadają niewiele duchowych uczuć dla Boga – są tymi, za którymi Ja więdnę z tęsknoty. Błogosławieni są ci, którzy są biedakami w tym życiu i nie mają żadnego statusu, ale którzy Mnie kochają, gdyż ludzie ci w żadnym wypadku biedakami nie są.
Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego, wszyscy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to powszechne i będą im wiele mówić o tym, że celem tego jest zjednoczenie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą, że ta nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie starała się doprowadzić do jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje Święte Słowo. Zamiast tego będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, którzy przejęli Stolicę Piotrową.
W bardzo krótkim czasie posągi, pamiątki, plakaty, naczynia oraz olbrzymie, namalowane na zlecenie obrazy fałszywego proroka zostaną wykonane i umieszczone wszędzie w Kościołach. Jego wizerunek, razem z wizerunkiem antychrysta – który z czasem do niego dołączy – będą zdobić wiele miejsc publicznych, kościołów, ośrodków politycznych, także w tych krajach, których parlamenty będą postrzegane jako te, które Kościół Katolicki w „nowym świetle” ochotnie przyjmą. Spowoduje to nową formę fałszywej ewangelizacji, a ponieważ przypadnie to do gustu nowoczesnemu, świeckiemu społeczeństwu, przyciągnie to wielbicieli z całego świata.
Ani jedno słowo nie potwierdzi znaczenia Świętych Sakramentów, jakie zostały udzielone światu, czy też znaczenia Łask, którymi one owocują. Zamiast tego wszystkie sakramenty zostaną zbanalizowane – poprzez przypisanie im dodatkowych znaczeń, aby przyciągnąć tych, którzy nie przyjmują ich takimi, jakimi one są. Uczynione to zostanie w nadziei, że ohyda spustoszenia, która dotknie Moich Sakramentów, zostanie zaoferowana tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe, aby – oderwawszy ich od Boga – wrogowie Boga mogli sfinalizować swój pakt z diabłem.
Moje dziecko, Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna na Ziemi prawdziwie i na dobre się rozpoczęło, a wszystkie tego przejawy zaczęły być widoczne. Tak samo było, gdy Mój Syn był przeszyty przybitymi do Krzyża gwoździami, i tylko jeden z Jego apostołów pozostał przy Nim do końca — niewielu więc z Jego uczniów na Ziemi odważy się otwarcie stanąć się w obronie Jego Mistycznego Ciała, gdy będzie Ono plądrowane, prześladowane, a następnie obracane wniwecz. 25.09.2013r
Idźcie za Moim Synem i przyjmijcie Dary, które dają On i Jego ukochana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja w formie Modlitw Krucjaty i Medalika Zbawienia. Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć, jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości odkąd dałem jej Życie. Ponownie daję Życie poprzez Moje Szczególne Łaski, kiedy trzymacie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego. Wszystkim z Pieczęcią zostanie przyznane miejsce w Nowym Raju.
Pieczęci zawarte w Księdze Apokalipsy już zostały otwarte. Teraz, gdy zostały one otwarte, ogień będzie walczył z ogniem. Ponieważ wybucha ogień nienawiści, kiedy bestia się przygotowuje, Mój Ojciec wyleje ogień na Ziemię. To nie będzie tylko wojna duchowa. Ziemia będzie wstrząsana, będzie pękać i spali ją ogień, gdy Mój Ojciec wymierzy kary po to, by opóźnić działania złej grupy.
Moje Światło będzie niczym słońce opromieniać te wszystkie miejsca, gdzie Moi umiłowani wyznawcy będą odpowiadać na to Moje obecne Wezwanie. Jest to Wołanie z Nieba, aby was zaprosić do przyjęcia Mojego Krzyża i naśladowania Mnie, waszego Jezusa, aż po krańce Ziemi.
Czas na przygotowanie do tego Wielkiego Dnia Mojego Powrotu musi się teraz rozpocząć z wielką starannością. Jeśli wy, Moi umiłowani uczniowie, odpowiecie na Moje Wezwanie, zwiększę waszą wiarę i wszędzie wasza liczba będzie się pomnażać.
Misja ta jest szczytem wszystkich wskazań przekazanych ludzkości przez Mojego Ojca do tych wszystkich, którzy byli przed wami.
Moja Ostatnia Misja, by przynieść człowiekowi owoce jego zbawienia, przekazała już wiele Darów. Pragnę teraz, aby każdy z was od tego dnia i przez wszystkie następne dni, odmawiał Modlitwę Krucjaty (33): O, mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.” i by trzymał przy sobie kopię Pieczęci Boga Żywego. Wielu ludzi, którzy może nie są świadomi tej Misji, mogą również otrzymać Ochronę Pieczęci, gdy będziecie się za nich modlili, odmawiając tę modlitwę.
Wszystkie dzieci Boże, które mają Pieczęć Boga Żywego będą odporne na udręki, które nastąpią, gdy nasili się Wielki Ucisk. Proszę, abyście to robili już dziś, gdyż obiecuję wam potężną ochronę przed prześladowcami Wiary Chrześcijańskiej i wstrząsami, które będą przeżywane na czterech krańcach ziemi. Proszę, abyście nie pozwolili by jakikolwiek strach niepokoił wasze serca. A choć pragnę ocalić cały świat, przez Moje Miłosierdzie, oświadczam teraz, że uratuję pięć miliardów dusz dzięki tej Misji. Oświadczam, że jest to jeden z największych aktów Miłosierdzia, jakiego udzieliłem dzieciom Bożym w jakimkolwiek momencie w historii świata.
Wiedzcie także, że skrócę cierpienia, które zostaną zadane ludzkości przez bestię, takie jest Moje Miłosierdzie. Ale najpierw zostanie okazana kara Boża, gdyż została ona przepowiedziana i jest niezbędnym elementem ostatecznego oczyszczenia człowieka.
To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu.
Duch Święty jest obecny w tych Słowach boskiego pochodzenia. One są waszym pokarmem posilającym wasze dusze, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.
Nigdy nie wolno odrzucać Bożych starań, by przynieść wam Prawdę. On, Mój Przedwieczny Ojciec, kocha wszystkich, a ta Misja została przepowiedziana. On przynosi światu tajemnice zawarte w proroctwach przekazanych Danielowi, a później Jego wybranemu uczniowi Janowi Ewangeliście. Księga Prawdy zawarta jest w Publicznym Objawieniu i ważne jest, aby nie odrzucać tej Świętej Księgi.
Inne najbliższe proroctwa z Księgi Prawdy, które maja się wkrótce wydarzyć:
„Na następne Boże Narodzenie świętowanie Moich Narodzin zostanie zastąpione wielką uroczystością, która będzie oklaskiwała pracę tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty służące wyłącznie do oszukania wiernych. W tym dniu będą bili brawo bogowi sprawiedliwości społecznej, prawom człowieka i pieniądzom, które, jak powiedzą, zebrali na rzecz głodnych na świecie. Ale wiedzcie o tym: wszystkie te rzeczy, przedstawione światu w Moje Święte Imię, służą tylko jednemu celowi. Aby odciągnąć was od Słowa, które jest Moim Ciałem”
Powiedzą o Benedykcie XVI. że „był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny.”
„W wielu krajach będą widoczne nawałnice, a będą one trwały tygodniami. Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku. Widać będzie Rękę Boga, w Jego Boskiej Sprawiedliwości, kiedy dopuści On pokusy na tych, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy spełnią się te i wszystkie inne proroctwa, będę wyczekiwał. A następnie przyjdzie Ostrzeżenie. Ono nastąpi wkrótce przed Wielkim Dniem, kiedy ostatecznie zostanie spełniona Moja Obietnica ponownego przyjścia.”
„Inni, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem, prosto w zamęt. Ich serca zostaną omamione, a za niedługo będą lamentować, kiedy fałszywy prorok stanie na progu śmierci. Ale wtedy, tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych. Powiedzą, że jest on pobłogosławiony wielkimi nadprzyrodzonymi mocami z Nieba i upadną przed nim z czcią na twarz. Będzie on kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie potrafią widzieć.
Niebawem pojawi się antychryst, a jego sława swój początek weźmie w Jerozolimie. Kiedy tylko ujawni się publicznie, wszystko w Kościele Mojego Syna szybko się zmieni. Zostaną wprowadzone nowe zasady. Nowe relikwie, zmiany w szatach noszonych przez kapłanów oraz wiele nowych przepisów zostanie wymuszonych. Początkowo ludzie będą mówili, że zmiany te wynikają z potrzeby bycia pokornym. Ale z czasem, gdy te obrzydliwości wkroczą do chrześcijańskich kościołów, rozpocznie się prześladowanie. Jeżeli się poważycie przeciwstawić tym szatańskim rytuałom, będziecie postrzegani jako heretycy, jako awanturnicy.
Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zwyczajnych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeżeli nie będą postępować według nowych zasad lub nie będą czcić fałszywego proroka. Na tym etapie musicie poszukiwać miejsc ucieczki, które zostały utworzone, abyście mogli w pokoju adorować Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kapłani muszą nadal udzielać Sakramentów i zapewnić Moim dzieciom Najświętszą Eucharystię.
Nigdy nie wolno poddać się wam oszustwu, o wzięcie udziału w którym zostaniecie poproszeni. Ci, którzy to zrobią, utracą swoje dusze na rzecz diabła.
Moja wielce umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz na przybycie największego wroga ludzkości od czasu, kiedy Moje dzieci zostały umieszczone na Ziemi.
Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić, a jego plan jest następujący: Odczeka on, aż wojny będą wszędzie szaleć. Wtedy wkroczy i ustanowi fałszywy pokój w państwie Izraelskim, jednając je z Palestyną w wątpliwym sojuszu. Wszyscy będą obsypywali go pochwałami. On jednak na tym nie poprzestanie, gdyż następnie w tempie, które zadziwi wielu, wynegocjuje pokojowe porozumienia wśród licznych, rozdartych wojną narodów. I ponownie będzie wychwalany, a z czasem podziwiany z niezwykłym oddaniem przez miliardy ludzi na całym świecie.
Wtedy będzie się zdawało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Bardzo szybko stanie się on filantropem i połączy ze sobą główne banki światowe, aby stworzyć nową, potężną instytucję finansową. Wielu biznesmenów i przywódców politycznych zostanie włączonych do wielu jego planów. Wkrótce, celem ożywienia światowej gospodarki, dojdzie do powstania nowego monstrum. Będzie to nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, gdzie światowa elita i bogacze uprawiali będą działalność handlową. Będzie ono uważane za źródło ważnych informacji, z którego ludzie będą mogli na wszelkie sposoby korzystać — poczynając od ofert pracy, poprzez oferty mieszkaniowe, aż po oferty żywnościowe, służące wykarmieniu własnej rodziny.
Antychrysta otoczy wszelka gloria. Wtedy wprowadzi on w życie, wraz z fałszywym prorokiem, instytucję globalnego partnerstwa, co przedstawione zostanie jako najdonioślejsza inicjatywa humanitarna. Świat będzie oklaskiwał ten nowy Babilon i każdy będzie się przepychał, żeby się w jego centrum choćby w minimalnym stopniu zaczepić.
Nowy Babilon — powie się wszystkim — istnieje, by gloryfikować geniusz, by dbać o środowisko, by objąć matkę-ziemię i wyeliminować  w świecie ubóstwo za pomocą bogactw — oto słowa, jakie będą się wylewały z jego obrzydliwej jadaczki.
Kiedy to się stanie, Moja Dłoń zainterweniuje i obrócę świat wokół własnej osi. Nie zamierzam stać bezczynnie, nie ostrzegając Moich dzieci o konsekwencjach, jakie by im przyniosło przyjęcie tej ustanowionej w głębinach piekła i wymierzonej w ludzkość ohydy obrzydliwości. Pojawią się Moje wielkie znaki jako omen dla tych, którzy z otwartymi ramionami przyjmują tę zniewagę i ją w Moim Świętym Imieniu akceptują.
Wstrząsnę światem, a on się przechyli. Żaden człowiek nie będzie w stanie zignorować Mojej interwencji. Następnie zrzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce potem pojawi się głód, lecz nie wyjdzie on z Mojej Dłoni — będzie to umyślne skażenie ziemi przez antychrysta. Podczas gdy on i jego kohorta wyrządzą to zło niczego niepodejrzewającym ludziom z różnych narodów — Ja dokonam odwetu.
Choć to cierpienie będzie ciężko znieść, nie trwóżcie się, dzieci, gdyż to potrwa krótko. Moja Miłość do was wszystkich jest wielka, ale Moja Sprawiedliwość będzie rychła, a Moja kara potężna.
Kiedy Mój Obraz zniknie i nie będzie go można już oglądać i kiedy nie będzie można już znaleźć Moich Krzyży, Świętych Biblii, mszalików do Mszy Świętej, różańców, medalików, szkaplerzy i Krzyży Benedyktyńskich, wtedy będziecie wiedzieli, że panowanie bestii się rozpoczęło.
Świat będzie wyśpiewywał chwałę antychrystowi. Gdy tylko wprowadzi on pokój – fałszywy pokój – pośród wojen, które sam pomógł rozpętać – wtedy wyda zaskakujące oświadczenie. Antychryst oświadczy, że otrzymał przekazy od Boga Ojca i będą one się wydawały autentyczne. Następnie, wykorzystując moc okultyzmu, będzie postrzegany, jako ten, który leczy wielu i będzie się wydawało, że ma wielkie dary duchowe.
Będzie biegle posługiwał się wieloma językami, będzie przystojny, będzie miał świetne poczucie humoru i niezwykłe umiejętności porozumiewania się. Będzie bardzo uważał na to, co mówi o Bogu i nigdy nie będzie nawiązywał do Matki Bożej, gdyż będzie się wydawało, że nie ma ona już żadnej roli do spełnienia.
Wywiady z antychrystem w telewizji będą powszechne, a ludzie będą przywiązywali wielką wagę do każdego słowa, które będzie pochodziło z jego ust. Będzie miał wpływ na polityków w każdym narodzie, a ci, z którymi będzie widziany, będą traktowani jak członkowie rodziny królewskiej. Ale to nie koniec. Będzie cytowany z ambon wszystkich kościołów. Będzie odbierał wielką cześć i posiadał wysoką pozycję we wszystkich kościołach, aż w końcu zasiądzie na nowym tronie w nowej świątyni Babilonu.
Każdy, kto złoży mu przysięgę wierności, czy to poprzez uroczystości religijne, czy też przez umowy biznesowe lub handlowe, będzie musiał przyjąć znak. Ci, którzy przyjmą ten znak, który będzie w formie karty bankowej oraz specjalny chip, który zostanie umieszczony w ręce, utracą swoje dusze dla niego. Wszyscy, którzy noszą Pieczęć Boga Żywego uciekną ze szponów antychrysta i staną się odporni na tę ohydę. Nie ignorujcie tego ostrzeżenia. Nie bójcie się go, bo jeśli zastosujecie się do Moich wskazań, zostaniecie ochronieni.
Niespodziewanie wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Wierności.  Zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć. Kontrolować on będzie wasze pieniądze, wasz dostęp do żywności i to, jak żyjecie. Przepisy, wiele z nich, będą oznaczać, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszej celi, który utrzyma was pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.
666 zostanie wprowadzone z ukrytym numerem, w czipie, który będziecie zmuszeni przyjąć tak samo, jak przyjęlibyście jakąś szczepionkę. Raz wprowadzony, zatruwał będzie nie tylko wasz umysł i duszę, ale także wasze ciało. Ponieważ spowoduje zarazę mającą na celu zniszczenie większości ludności świata. Nie wolno wam przyjąć Znaku. Zamiast tego poinstruuję was, co zrobić. Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni.
Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku. Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana. Moja najdroższa, ukochana córko, muszę cię poinformować, że Trzecia Wojna Światowa jest w fazie rozwoju na świecie.
Tego ranka, jak możesz zobaczyć, płyną Moje łzy. Druga Pieczęć rozwija się, tak jak przepowiedziano Janowi Ewangeliście w Księdze Objawienia. Początek będzie w Europie. Przyczyną będzie wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny zaangażowane będą w tę tragedię, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach. Kiedy to się rozpocznie, zakończy się ratowanie gospodarki, a katastrofa dotknie Grecję z dużym negatywnym skutkiem we Francji. Środkowy Wschód będzie również zaangażowany w stan wojny z Izraelem i Iranem, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu. Moja córko, budzę cię, aby ci to powiedzieć, nie żeby cię przestraszyć, ale aby wezwać w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę.
Z powodu wojny i braku pieniędzy znaczna część zbiorów zostanie utracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód. To dlatego teraz nakłaniam wszystkie Boże dzieci, aby próbowały składować suszoną i trwałą żywność, dla wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby rozwijać własne zbiory, jeśli to możliwe. Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia. Efektem tej wojny będzie, że Mój Kościół Katolicki na ziemi zostanie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia. Ta unifikacja, albo fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst sprawi wrażenie wykreowania fałszywego pokoju i tak zwanego końca wojny.
Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki w światowe sprawy nie zostaną zaangażowane Chiny i Rosja. Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z dziesięcioma rogami”, Europy, i będą ją opanowywać dla wprowadzenia komunizmu.„Czerwony smok”, Chiny, już zdobywa silną pozycję w świecie, ze względu na swą kontrolę światowych finansów. ”Czerwony Smok” i „Niedźwiedź”, którym jest Rosja, nie kochają Boga. Są one prowadzone przez antychrysta, który jest ze Wschodu, i który ukrywa się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy proroctwa te ujawnią się, cały świat uwierzy w te przekazy. Wówczas nie będzie żadnych wątpliwości.
Komentarz autora „ulotki”:
Oczywiste wydaje się, że aby dokonała się ohyda spustoszenia, przepowiedziana w Księdze Daniela, czyli zniesienie codziennej ofiary – Eucharystii, wrogowie Boga będą musieli posiadać tak wielką władzę w szeregach (we wnętrzu Kościoła Katolickiego), aby zrealizować ten ohydny plan. Przy tym, aby to było skuteczne, muszą oszukać wielu, sprawiając, że ludzie uwierzą w ich kłamstwa – a uwierzą, ponieważ wrogowie Boga przeinaczą naukę o sakramentach, a szczególnie o Eucharystii. Powiedzą, że Eucharystia jest czymś, co zespala wszystkich ludzi w jedno. Nie będzie się już wypowiadało słów konsekracji, tylko właśnie te i niestety ludzie w to uwierzą i będą przyjmować puste już hostie, gdyż bez słów konsekracji, obecność Pana Jezusa w nich zniknie.
Atak wrogów Boga na Mistyczne Ciało Pana Jezusa, jakim jest Kościół Katolicki, stanowi dokładnie taki sam etap ukrzyżowania Pana Jezusa, jak wtedy, gdy chodził po ziemi. Tak jak 2 tysiące lat temu ludzie nie uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, tak też wielu ludzi teraz odrzuca Księgę Prawdy, bez właściwej pokory i zapoznania się z jej treścią w celu rozeznania. To wszystko zostało dozwolone przez Boga, jako ostatni etap zjednoczenia wszystkich Jego dzieci, aby oczyszczone, stały się gotowe do wejścia do Nowego Raju.
Tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym, że ludzie zostaną oczyszczeni, wypróbowani, tak też stanie się teraz, że każdy po raz pierwszy w swoim życiu będzie stał przed próba i będzie mógł udowodnić swoją wierność Bogu. Każdy będzie miał sposobność do złożenia świadectwa – albo pozostanie wiernym Biblii, Ewangeliom i będzie bronił św. Tradycji, nauk Pana Jezusa albo ulegnie temu oszustwu z apokalipsy i uwierzy w tą nową formę ewangelizacji, w te wszystkie nowości wprowadzone do Kościołów Katolickich, w których będzie się zwodziło ludzi przez akty humanitarne, nie zwracając uwagi na to, że tylko Słowo Boże i Eucharystia jest w stanie nakarmić naszą duszę i dać jej życie, które poprowadzi ją do życia wiecznego.
Wszyscy Ci, którzy pozostaną wierni Prawdziwym Naukom Pana Jezusa, będą stanowić tą skałę, na której został zbudowany Kościół i bramy piekielne go nigdy nie przemogą, gdyż każdy, kto strzeże prawdziwego nauczania Pana Jezusa, które zostało spisane w Najświętszych Ewangeliach, będzie tą skała, której szatan nigdy nie zwycięży i nie zwiedzie.
Księga Powtórzonego Prawa 8, 2-4: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.”
Księga Prawdy została przepowiedziana w Piśmie Świętym i jest publikowana na angielskiej stronie internetowej thewarningsecondcoming.com. Publikowana jest przez internet, ponieważ przez niego można w krótkim czasie dotrzeć do mass. I to właśnie w Księdze Prawdy przyjdzie końcowe orędzie dotyczące 3 dni ciemności i samego Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa. Orędzia publikowane są prawie codziennie od listopada 2010 roku przez Trójcę Świętą (najczęściej przez Pana Jezusa) lub Matkę Zbawienia. Orędzia zawierają ogrom miłości, proroctw, modlitw, łask, informacji na temat praw panujących w niebie, szczegółów z życia Jezusa, Maryi, Apostołów, tego co nas zbliża do Boga, co oddala, wskazówek jak żyć, aby to było dobre w oczach Boga, a także możemy znaleźć wiele informacji na temat tego, jak działa szatan i jego sposobów na oszukanie ludzkości, tego co robić przed, w trakcie i po Ostrzeżeniu i wiele, wiele innych cennych informacji. To głównie dzięki nim będziemy wiedzieli, co robić, aby uratować nasze życie, życie naszych rodzin, przyjaciół, rodaków, ludzi z całego świata, podczas trwania Wielkiego Ucisku, czyli trwania III Wojny Światowej, panowania fałszywego proroka (który już panuje!) i antychrysta i wszystkiego, co się z tym wiąże oraz kar, które spadną z nieba na ludzkość za jej grzechy, które nigdy nie były tak wielkie jak dziś. To w Księdze Prawdy dana została Pieczęć Boga Żywego, wspomniana w Apokalipsie św. Jana, która jest podana w formie modlitwy, która będzie chronić przed przyjęciem znaku bestii i wieloma innymi rzeczami, a także Medalik Zbawienia, na którym wybita jest podobizna Matki Zbawienia, zgodna także ze słowami Apokalipsy: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”, który ofiaruje dar nawrócenia i ochronę przed urokiem Antychrysta.
Niech każdy sam zada sobie pytanie, czy Bóg przed najważniejszymi wydarzeniami, które odbędą się przed samym Powtórnym Przyjściem Chrystusa, nie wysłałby Swojego końcowego proroka, aby uratować swoje dzieci? Aby dać im wskazówki, przypomnieć o prawdzie, aby nas umocnić, gdy będziemy przechodzić przez te wszystkie rzeczy opisane w Apokalipsie św. Jana? Czy ta prawda nie byłaby tak ciężka do uwierzenia bez uprzedniego przygotowania? Prawda jest jak gorzka pigułka, ale tylko prawda nas wyzwoli. Szatan miał całe wieki, aby realizować swój plan. Kulminacja tego planu przypada właśnie na te czasy, w których obecnie żyjemy, a jego największym celem są wyznawcy Pana Jezusa. Gdy nawrócą się miliardy na chrześcijaństwo podczas Ostrzeżenia, wielu będzie myślało, że podąża za ortodoksyjnym Kościołem Katolickim. Dlatego w Apokalipsie jest napisane, że wielu zostanie zwiedzionych. Księga Prawdy jest jednym z największych darów danych ludzkości – rozszyfrowuje ona całą Apokalipsę, kładzie szczególny nacisk na to, żeby pozostać wiernym Biblii, Ewangeliom, a przede wszystkim ciągle zachęca nas do modlitw w przeróżnych intencjach, a które opisać można w krótkim stwierdzeniu: zachęca nas do modlitwy o zbawienie dusz wszystkich ludzi żyjących obecnie na ziemi.
To właśnie teraz jest czas na przygotowanie się do tej końcowej bitwy. Przez modlitwy Krucjaty, Pieczęć Boga Żywego, Medalik Zbawienia mamy szansę zadbać o wszystkich ludzi, których znamy. Ostrzeżenie będzie nieprawdopodobnym szokiem dla wszystkich – dla tych, co nie wierzą w Boga szczególnie. Modlitwa za nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, wyjedna im szczególne łaski, którymi Bóg obdarowuje tych, którzy podążają za tą ostatnią misją zbawienia, która będzie odpowiedzialna za zbawienie miliardów ludzi.
Do Ciebie, bracie i siostro, należy decyzja, co zrobisz z wiedzą, którą właśnie nabyłeś/nabyłaś po przeczytaniu tego wszystkiego.

 Poniżej wersja audio dla osób słabowidzących do odsłuchania:
video

A poniżej tekst Modlitwy Krucjaty (33) do pobrania: 


Jezus - prawda o ludzkich osądach

Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej

Publikuje to orędzie gdyż ono tak wiele mówi do tych którzy od kilku lat nas tak oczerniają , wyzywają, wyśmiewają. Drwiny z Widzącej są na porządku dziennym a uważają się za najlepszych katolików prowadzonych przez kapłana. Miejmy nadzieję że się opamiętają. Dziś już wyraźnie widać jak pobłądzili.


Moja szczerze umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu i ci wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochają, zostaną spleceni ze Świętą Wolą Pana. Odrzucając Moją Wolę nie możecie stać się Moimi. Powstając przeciwko Mnie nie będziecie mogli wejść do Mojego Królestwa, gdyż tylko ci, którzy przychodzą do Mnie poddając ostatecznie własną wolną wolę mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mnie. Jeśli nie jesteście Moi, jak mogę zdobyć wasze niewdzięczne serca? Wy, którzy Mnie przeklinacie; wylewacie pogardę na tych, którzy podtrzymują Moje Słowo; lub próbujecie przeszkadzać Świętej Woli Boga, zostaniecie wrzuceni w otchłań, kiedy wszelki wysiłek ratowania was zostanie wyczerpany.
Kiedy się urodziłem, wielu Moich wrogów, których dusze zostały zaatakowane przez złe duchy, utrudniało życie Mojej Matce. Ci, którzy ją prześladowali podczas Mojego Czasu na ziemi, w wielu przypadkach nie wiedzieli czemu odczuwali do niej taką nienawiść. A ona cierpiała w Moje Imię. Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej, która miała przynieść im wolność od kajdan, jakimi demony spętały ich nogi.
Dużą część Mojej Misji na ziemi poświęciłem wypędzaniu złych duchów z dusz cierpiących, a także oświecaniu tych, którzy nie znali Woli Boga. Teraz, gdy przygotowuję się do ponownego przyjścia, Moja Misja będzie jeszcze cięższa. Do was wszystkich z zatwardziałymi sercami, którzy nie chcą Mnie słuchać, to mówię. Jeśli nie oddacie Mi się prawdziwie, przez życie modlitwą i poświęceniem, nie ukończycie tej wędrówki do Życia Wiecznego przy pomocy samej wiary. Nie jesteście pobłogosławieni ani wystarczającym wglądem ani znajomością Mojego Słowa, aby odrzucić Moje Ostrzeżenie w tym czasie. Dlaczego więc teraz wylewacie na Mnie pogardę? Co waszym zdaniem uczyni was godnymi, by stanąć przede Mną, kiedy prosicie Mnie o życie wieczne? Mówię wam, że wasz upór zaślepia was na prawdę Bożego Objawienia, którego jesteście świadkami przez te Moje Święte Orędzia dla świata.
Niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która została dokładnie przekazana wam w Najświętszej Biblii. Niczego nie nauczyliście się z żadnej lekcji. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia irytują Mnie. Wasze oczy nie potrafią widzieć, a wy, w rezultacie, będziecie na Mnie nieprzygotowani. Za każde wasze oszczerstwo rzucone na tych, którzy mówią Prawdę i którzy podtrzymują Moje Święte Słowo – mimo protestów z waszej strony – będziecie musieli stanąć przede Mną twarzą w twarz. Poproszę was wtedy o wytłumaczenie się ze swoich słów, swoich czynów i swoich działań przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie powiedzieć, że jesteście za Mną, kiedy Mnie zwalczacie poprzez Moje Słowo dane wam z Miłosierdzia Boga, który nigdy nie ustaje w swoim Dążeniu do zbawiania waszych dusz.
Kiedy otrzymaliście Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by sądzić innych czy im szkodzić, nawet jeśli oni nie pochodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, przekazałem wam, że człowiek nie ma prawa oceniać jakiejkolwiek duszy. Jeśli przeciwstawiacie się Mnie i to nawet wtedy, gdy żywicie urazę do fałszywych proroków, osądzę was i ukarzę, tak jak wy karzecie tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nienawidzić innej osoby w Moje Imię. Jeśli nienawidzicie kogoś, to robicie to w imię szatana. Zmyję waszą winę dopiero wtedy, gdy do Mnie przyjdziecie i poprosicie, abym odkupił was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie zrobi, ponieważ postawiliście się nade Mną i za to będziecie cierpieli. 
Niech żaden człowiek spośród was nie oświadcza, że inna dusza jest od złego ducha, bo szatan cieszy się z tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Nikt z was nie jest na tyle wolny od grzechu, aby mógł dokonać takiego osądu. 
Ten, który jest Mój i kto naprawdę Mnie zna, nigdy nie biczuje innej duszy w Moje Imię.
Wasz Jezus

Zaczerpnięte: paruzja.info

Poniżej załączam wersje do odsłuchania dla osób słabowidzących
video

środa, 26 listopada 2014

Jak w Polsce fałszuje się kolejne wybory!!! Brak słów!!!

Tak Piekielni Oszuści i Pazerne Stronnictwo Lewizny
oszukują Polaków i świat w kolejnych wyborach!!!


video


Poseł Lepper nie żyje, winowajcy mają się dobrze i nic nie jest wyjaśnione.

29 Listopada 2014r mija rocznica historycznego przemówienia w sejmie, oficjalnie obnażającego machlojki "naszego" rządu, przez posła A.Leppera,  a w niedługim czasie zamordowanego przez nie znanych mocodawców z tzw "samobójstwem". Żadna z tych osób nie została postawiona przed Trybunałem Stanu ani też nie zostało wszczęte postępowanie w "polskiej" prokuraturze czy też nie stanęła przed "polskim" sądem. Człowiek ujawniający prawdę nie żyje a zleceniodawcy i winowajcy mają się dobrze nawet awansują na szczeblach "polskiej" polityki, biznesu  i pseudokultury. 
Polsko Ojczyzno Moja gdzie jesteś?!?!?! Narodzie obudź się w końcu!!! 
Poniżej gwoli przypomnienia oryginalny tekst ze stenogramu sejmowego przemówienia A.Leppera:

Pełny tekst przemówienia A. Leppera w Sejmie


4 kadencja, 6 posiedzenie, 2 dzień (29.11.2001) 
16 punkt porządku dziennego: 

Rozpatrzenie: 
1)      Wniosku o odwołanie pana posła Andrzeja Leppera ze stanowiska wicemarszałka Sejmu RP (druk nr 93). 
2)      Wniosku o odwołanie posła Andrzeja Leppera z funkcji wicemarszałka Sejmu (druk nr 94). 
3)      Wniosku o odwołanie pana Andrzeja Leppera z funkcji wicemarszałka Sejmu RP (druk nr 95). 
4)      Wniosku o odwołanie Andrzeja Leppera z funkcji wicemarszałka Sejmu RP (druk nr 104).

(...)

Teraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu Konwentu ma prawo zabrać głos pan marszałek Andrzej Lepper. Proszę bardzo.
(Oklaski)

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że trochę kultury Wysoka Izba zachowa, zarówno jedna, jak i druga strona. (Poruszenie na sali)

I po co ta dyskusja? 

Na szczęście w tym parlamencie są siły narodowe, polskie: Liga Polskich Rodzin i Samoobrona; na całe szczęście. (Oklaski) 

(Głos z sali: Cha, cha, cha...)

Co by było, gdyby tych sił nie było? I co? I dzisiaj wam to przeszkadza, tak? My wiemy, w czym wam to przeszkadza. I z tej trybuny padną te prawdy, na które odpowiecie; odpowiecie, zobaczymy, co zrobicie. A musicie wiedzieć jedno, że to nie jest straszenie. To wszystko jest nagrane. I kaseta z waszego zachowania tu... 

(Głos z sali: Nie strasz.)

...w tej Wysokiej Izbie pójdzie do każdej gminy. Wyborcy zobaczą, jak wy ich traktujecie. Śmiejecie się z handlowców na bazarach, śmiejecie się z tego, że mówi się, że ktoś rozkrada Polskę, że ktoś przez 12 lat doprowadził do 3 milionów ludzi bezrobotnych? Śmiejcie się dalej. (Oklaski)

Mówicie o kulturze politycznej. To przecież większość z was, ugrupowania wasze, przefarbowani również, w garniturach, w krawatach, pachnący perfumami takich firm, jak Dior, Chanel, głaskaliście się nawzajem przez 12 lat. I tak się głaskaliście, że dzisiaj jest całkowity krach polskiego przemysłu; przemysłu ciężkiego, lekkiego, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości, handlu i usług. Z Polski daliście zrobić rynek zbytu dla nadwyżek produkcyjnych Zachodu.
Wy to dokładnie wiecie. Wam tego nie trzeba mówić. O waszej kulturze i odpowiedzialności za państwo i społeczeństwo świadczy stan służby zdrowia, nauki, edukacji, służb mundurowych, wojska i Policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i innych.

Kiedy przemawiałem do was w kulturalny sposób, nie tylko tu, z trybuny, ale kiedy na spotkaniach z władzami poprzedniego rządu i kolejnych rządów mówiłem prawdę o Balcerowiczu, który działa na szkodę Polski i Polaków, nie słuchaliście mnie, bo po co; kto to jest Lepper, co będziemy go słuchać. Kiedy kazałem, aby Balcerowicz przedstawił wzór, jakim to on wylicza stopy procentowe kredytów, kiedy inflacja jest 4,5%, a kredyty 15­20% ­ dlaczego nie 40 albo 5%, jak w normalnych krajach? ­ wtedy też nie słuchaliście. Ja mówiłem o sprzedaży majątku narodowego za bezcen. Nie słuchaliście. A majątek wart w 1989 r. 400 mld dolarów zostałał sprzedany w 70% za kwotę, która woła o pomstę do niebios ­ 5% jego wartości. Pytam: Gdzie jest reszta pieniędzy, ponad 250 mld dolarów? Co się z nimi stało, gdzie one są? Naród od was odpowiedzi zażąda; zażąda odpowiedzi i rozliczy za to.

W tym czasie, kiedy w 1989 r. dług zewnętrzny wynosił ok. 40 mld dolarów... Prof. Belka dzisiaj powiedział, że umorzono nam 50% ­ to 20 mld dolarów. I wy, oddając władzę nie tak dawno, zostawiliście 65 mld dolarów długu zewnętrznego. I z czego się cieszycie? Z czego? Gierek zadłużył kraj? Gierek ratował Polskę. Technologie stare sprowadzał, oczywiście, ale nie zadłużył kraju. (Oklaski) 
Teraz co zbudowaliście? Ile zbudowaliście mieszkań, ile zbudowaliście dróg, ile fabryk? Wszystko zniszczyliście. Cieszycie się dzisiaj? Cieszcie się dalej z tego. (Oklaski)

Dług wewnętrzny nie istniał przedtem w Polsce, bo przedsiębiorstwa były państwowe, oczywiście, że dotowane. Na dzisiaj ten dług wewnętrzny to znowu deficyt w budżecie państwa, a ten dług to ok. 70 mld zł. Deficyt zostawiliście, prawie 80 mld zł. I wy jesteście zadowoleni, pełni poczucia humoru, nie odpowiadacie. Za co? Wy przecież nie wiedzieliście nic. To tylko premier jest winny, tylko Buzek winny, a wy nie, wy jesteście święci.

Deficyt w handlu zagranicznym ­ też wiemy, jaki jest. Sprzedaliście majątek narodowy. Nie... (Poruszenie na sali)

No co? Spokojnie, spokojnie; spieszy się komuś? Spokojnie. (Oklaski)

Obiecaliście nam bardzo dużo po narodowych funduszach inwestycyjnych. I co z nich zostało? Co zostało? Świadectwa udziałowe, tak? Z którymi co mogą sobie dzisiaj zrobić obywatele Polski? Patrzeć jak na pamiątkę ­ świadectwo za 20 zł kupiłem, bo tyle była warta moja praca, chociażby w PRL. I nie drwijcie z tego, bo już raz wam tłumaczyłem: Gęsi byście paśli, bo krów nie potraficie upilnować. (Oklaski) 

(Głosy z sali: Brawo.)

Kiedy mówiłem o bezrobociu, które osiągnęło 3 mln oficjalnie, a drugie tyle nieoficjalne, kiedy mówiłem, że 80% tych ludzi nie ma prawa do zasiłku i nie ma środków do życia, oczywiście też nie słuchaliście. Opieka społeczna ­ może tego nie wiecie, to w końcu sobie zakodujcie w podświadomości ­ daje ludziom po 20, 30, 50 zł miesięcznie na 2, 3, 4 osoby w rodzinie. I co, tego też nie wiecie, tak? Tego też nie słuchaliście, bo po co.

I wy, SLD i PSL, też, oczywiście, w lipcu 1994 r. przyjęliście antyludzką ustawę o eksmisji ludzi na bruk. Wstydziliście się za to, chcieliście ją zmienić; zbyt długo to trwało. Nie myśleliście o tym, że ludzie są biedni w Polsce? Patrzyliście tylko poprzez pryzmat tej sali, gdzie żyje się nieźle? Trzeba spojrzeć tam, na dół. Tam są ludzie, tam są wyborcy, którzy nas tu wprowadzili; jesteśmy tu dzięki nim. (Oklaski) 
Ja tych ludzi tylko broniłem, dlatego że wy sami, przyznając się, iż uchwaliliście ustawę antyludzką, później ją zmieniliście. Ale ile szykan padło pod moim adresem, że broniłem przed eksmisją, że goniłem komornika, do więzienia zamykaliście. Dziękuję wam za to. Broniłem i będę bronił ludzi. (Oklaski)
Doprowadziliście kraj do ruiny, a naród do nędzy, kulturalnie, bez inwektyw, a teraz o wersalu marzycie? Na tej sali już go nie będzie, bo kraj tonie, bo ludzie na chleb nie mają ­ i teraz wersalu chcecie? (Oklaski) 
Mówicie, że jestem niekulturalny, używam słów nieparlamentarnych, a ja tylko powtarzam to, co ludzie mówią, którzy was też m.in. wybrali. Z tej trybuny przestrzegam was: jeżeli natychmiast nie zmienicie polityki społeczno-gospodarczej i finansowej państwa, to te kanalie, śmierdzące kości, rózgi, zjazdy i marsze gwiaździste oraz gnojowica przyjadą tu, pod parlament upomnieć się o swoje prawa, bo to jest prawo ludzi. (Oklaski) 
Ludzie nie chcą nic więcej, tylko chcą godnie żyć. Wy mówicie o prawie? A co to jest? Konstytucja. To po co uchwalaliście ją, po co zapisywaliście prawo człowieka do sprawiedliwości, do godnego życia, równość wobec prawa, bezpłatna nauka, służba zdrowia? Po co to robiliście? Zapomnieliście zapisać jednego, że to wszystko zagwarantujemy ludziom, kiedy będzie nas stać. O tym zapomnieliście. Mogliście to zapisać, naród by rozumiał ­ rządu nie stać. Tego zapisu brakuje. I czy się komuś podoba, czy nie, czy są pieniądze, czy nie ma, ludziom godne życie się należy, bo ludzie nie chcą nic za darmo, ludzie chcą ciężko, uczciwie, rzetelnie pracować, ale za tę pracę chcą godnie żyć, i tego im nie zapewniacie. (Oklaski)

Ulegliście wielkiej presji mediów, tak jest. Jak się mówi o konkretach, to większość dziennikarzy oczywiście nie słucha tego. Są bardzo porządni dziennikarze w Polsce, ale niestety większość prasy nie jest w rękach polskich. Rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, też te komercyjne, w większości nie są w rękach polskich. I komu będzie zależeć na tym, żeby lansować polską rację stanu, żeby pisać prawdę o tych, którzy są przeciwni tym przemianom? Bo źle jest, kiedy są tylko zwolennicy, zawsze jest lepiej, kiedy są dwie strony i kiedy dochodzi się do jakichś wspólnych ustaleń i rozstrzygnięć. I słuchacie takich dzienników, takich brukowców, jakim stała się ˝Rzeczpospolita˝. Sprawa jest w sądzie. Brukowiec, jak tu ktoś jest, tak, brukowiec, który pisze: Nic z tego, ten facet ma poczucie własnej siły, bo wie, że za nim stoją miliony chamów. Półtora miliona ludzi prawie, którzy oddali głosy na Samoobronę, to według ˝Rzeczpospolitej˝ chamy. Wzburzyło to wami? Nikim. Po co? Półtora miliona chamów to dla was nic nie znaczy, bo jeszcze jest prawie 26 mln wyborców niechamów. To tych chamów gdzie? Do komór, zagazować, wygonić. A jeszcze chamy teraz w Sejmie siedzą ­ to już wam się w głowach nie mieści, ale zmieści się, zmieści się. (Oklaski) 
Wielka dziennikarka straszy, że nie zaprosi do swojego programu. Prywatną telewizję ma. Brak jej profesjonalizmu. Nie tylko pani Olejnik jest w telewizji TVN. (Poruszenie na sali, oklaski) 

Redaktor ˝Rzeczpospolitej˝ pan redaktor Rybicki. Nie wzruszyło was to, że to nie ja namawiam do mordu, do metod hitlerowskich, tylko jeden z dziennikarzy pan Żakowski. W audycji wczoraj rano powiedział, że Leppera, że takiego człowieka trzeba ˝wpuścić do dołu z wapnem˝. Nie wiem, jaka jest jego przeszłość, czy ktoś z jego rodziny to robił, ale do dołu z wapnem wpuszczano ludzi, żeby się ich pozbyć. Tak, to są fakty, niczego tu nie zmyślam, bolesne, co prawda, ale fakty. Dziennikarze na was wymusili, panie i panowie posłowie, taką reakcję, że przez 7 dni o niczym innym się nie mówi. Zaraz powiem śmiesznie: będziecie lodówkę otwierać i Lepper wam wyskoczy, tylko jedzcie, bo smaczny jestem i nie zatrujecie się. (Oklaski) 

Mówi się w Polsce, że nie ma innej drogi. Panie premierze, dobrze, że pan marszałek zgodził się, bym mógł zabrać głos, nie będę przedłużał za bardzo, ale chciałbym powiedzieć: jeżeli nie zrobicie porządku, jeżeli nie pójdziecie inną, nową drogą, jeżeli nie zmienicie polityki finansowej państwa, to ja w tej chwili z tej trybuny mówię, że ten Sejm nawet pół roku nie przetrwa, bo ludzie tego nie wytrzymają po prostu. (Oklaski) 
To już jest całkowity krach. Codziennie padają przedsiębiorstwa, codziennie setki ludzi tracą pracę, wyrzuca się ludzi na bruk, nie daje się im nic w zamian. Planujecie jeszcze mniej pieniędzy na opiekę społeczną, na zasiłki, bo 20 czy 30 zł miesięcznie to jeszcze za dużo dla rodziny, chcecie jeszcze mniej dać. Panie premierze, życzyłem panu zawsze i życzę najlepiej, ale jeżeli pan będzie brnął w tym kierunku, to naprawdę wspólnego języka nie znajdziemy.

Mówi się, że nie ma pieniędzy, a co jest w bankach? Przez te 12 lat sprzedaliście 80% banków. W bankach były wtedy wkłady ludności i firm na kwotę ok. 65 mld dolarów. Nie wiedzieliście o tym, że tyle pieniędzy było? One są teraz w obrocie w rękach zachodnich, Zachód nimi rządzi, a nie my jako Polska. Niech mają 10% zysku tylko, ponad 6 mld dolarów wyprowadzają za granicę, a my, Polska, szukamy kredytów, tak? I jeszcze płacimy grube odsetki. Czy to jest zdrowe? Gdzie tu sens ekonomiczny? A jeżeli nie ma tego sensu, jeżeli się to zrobiło, to pytam, kto za to wziął łapówę? I to trzeba sobie wyjaśnić. To nie są oszczerstwa, tylko fakty. Gdzie leży... dlaczego nikt nam nie powie z tej trybuny? Zabierając głos pierwszy raz, prosiłem o wykładnię, kto nam zabrania, żebyśmy częściowo rezerwę dewiz wykorzystali na tanie kredyty, nie na rozdawnictwo, tylko na tanie kredyty na rozwój naszego przemysłu i rolnictwa, na tworzenie nowych miejsc pracy. Dlaczego tej wykładni nie ma? Czy ktoś nam zabrania? A jeżeli tak, to kto?

Sprawa następna to wewnętrzne zadłużenie i podniesienie jego. Dlaczego nie korzystacie z doświadczeń państw Unii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych? Trzymacie się ściśle reguł: nie może być więcej, mamy bardzo niski wewnętrzny dług. Nie mam zamiaru drukować pieniędzy i rozdawać ich ani namawiać do tego. Ale dzisiaj trzeba wykorzystać wszystkie środki, zahamować upadek przedsiębiorstw, tworzyć nowe miejsca pracy, a stworzymy je tylko wtedy, kiedy postawimy na budownictwo i rolnictwo. To są podstawy gospodarki, wtedy rozwija się i przemysł lekki, i ciężki, mała, średnia przedsiębiorczość, którą tak pochwalacie wszyscy, tak dużo mówiliście o tym w kampanii ­ i co, teraz zapomnieliście o tym? Ja o tym nie zapomniałem i nie zapomnę na pewno. (Oklaski) 
Co ze sprawą zwolnienia z podatków firm zachodnich, z kapitałem zachodnim, dużych sieci sklepów? Powiecie: nie są zwolnione. Tak, supermarkety za ubiegły rok wykazały tylko jeden zysk ­ Makro, dlatego że są zwolnieni z podatku, a jeśli chodzi o resztę, zwolnienia się skończyły i wszystkie mają straty. Filantropi przyjechali do Polski. Jacy dobrzy, pieniądze dają nam za darmo, a my jeszcze na nich narzekamy, że nam miejsca pracy niszczą. Proceder jest prosty, rząd tego nie wie? Panie premierze, czy rząd tego nie wie? Oni mają kilka spółek w różnych państwach, tu spółka wnuczka czy prawnuczka. Trzeba niektórych naprawdę edukować od początku, od podstaw, bo wiemy to wszyscy, ale nie robimy nic. Tu strata, spółka matka ma wielkie zyski, spółka córka przy okazji wychodzi na zero i tam się płaci podatek: we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Czy nie wiecie tego, że to są normalne działania przestępcze? Biorą towar od naszych przedsiębiorców, płacą za trzy miesiące, dają kwit i nasz przedsiębiorca do 20. następnego miesiąca musi zapłacić VAT. Za co? ­ pyta. Pieniędzy nie dotknął, nie widział ich nawet, a już płaci skarbowi państwa. Pytam: Gdzie tu są instytucje skarbu państwa? (Oklaski) 
Tracimy na zwolnieniu z podatków około 12 mld zł. Policzcie to dobrze. Mogę się mylić. Trochę w tę albo w tę stronę. Następnie uszczelnienie granic. Czy nowością dla wszystkich może jest to, że 30% alkoholu i papierosów pochodzi z przemytu? Co to znaczy? Nie można uszczelnić granic? Jest to wielkie nieporozumienie. Politykę społeczną, powiedziałem, trzeba zmienić po to, aby ludzie mogli żyć godnie. Gospodarka, dwa główne działy, program rolniczy. Panie premierze, będziecie mieć pretensje, że chłopi polscy wyjdą niebawem na drogi. Ale przecież pan tu, stojąc w tym miejscu, gdzie ja, mówił o tym, że w końcu czas, aby polski rolnik wiedział, co ma produkować, ile ma produkować, kto od niego kupi, ile zapłaci i kiedy zapłaci. (Oklaski) 
Przecież to są pańskie słowa. I co? Powie pan: za szybko, bo to dopiero miesiąc, musimy się przyjrzeć. Nic jednak nie robi się w tym kierunku. Nic. Muszą być wprowadzone opłacalne ceny na podstawowe płody rolne i kontraktacja. Inaczej nic się nie zmieni.

Teraz chciałbym się zwrócić do poszczególnych klubów, krótko do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mam serce z lewej strony. Zastanówcie się, czy wasi przywódcy mają serca czy puszki blaszane z lewej strony. (Oklaski)
Zastanówcie się bardzo głęboko, bo jeżeli lewica ma być tą, która broni interesu ludzi najbiedniejszych ­ nie mówię o żadnych obibokach ani o niebieskich ptakach, ale o ludziach pracy w Polsce ­ to głęboko się zastanówcie, co robicie, abyście tego nie żałowali już może za 4 lata, a niewykluczone, że za pół roku albo za rok. Nie będzie was tylu w Sejmie, jeżeli nie wprowadzicie polityki proludzkiej, prospołecznej.

I oczywiście bohaterowie ­ Platforma Obywatelska. (Wesołość na sali, oklaski) 
Tam są mistrzowie w niszczeniu kraju. Nie ma lepszych mistrzów niż ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jeśli im nie pasuje jedna partia, to idą do drugiej, tworzą następną. Nie odpowiadają za Unię Wolności. Jakim prawem mają odpowiadać, skoro w niej nie są. Oni teraz są w Platformie Obywatelskiej. Za AWS ­ nie. Jakim prawem? (Oklaski) 
Przecież oni teraz są w Platformie Obywatelskiej. Czy myślicie, że będziecie nadal ludzi oszukiwać, że będziecie nadal tak ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że takie słowa mówi Lepper; wy się boicie Leppera i Samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. (Oklaski) 

(Głos z sali: Czyja prawda? Sprawiedliwego?)

Dziękuję, piękne słowa. 

Unia Pracy, tacy porządni ludzie. (Wesołość na sali) 
Porządni, naprawdę. Taka formacja jak Unia Pracy, która zawsze stała po stronie ludzi pracy. Unii Pracy nie podoba się to, co powiedziałem.

Panie Pośle Lisak! (Wesołość na sali) Więcej nie powiem. (Oklaski)

I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Godność narodowa! (Wesołość na sali, oklaski) 
Oj, to przecież jest śmiechu warte. O czym mówicie? O godności narodowej? O poszanowaniu majątku narodowego? O godności ludzi? Bo godność narodowa to również godność obywateli naszego państwa ­ i wy mówicie o tej godności? Zszargał Lepper godność, naruszył wszystkie świętości. Tak, bo upomina się o biednych ludzi. I będzie się upominać. Czy będzie wicemarszałkiem, czy nie! Czy będzie posłem, czy nie będzie! (Oklaski) 
Będzie się upominać!

(Głos z sali: Wchodził w d... Moskwie, a nie o ludzi się upominał.)

Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby od razu za dwóch mówił. (Wesołość na sali, oklaski)

I koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym wszystkim, co zaraz przedstawię, jesteście najmniej winni. Myślałem, że więcej jesteście winni. Też macie winę, ale nie tak dużą, jak wcześniej myślałem. 

(Głos z sali: Ooo!)

Nie zabiegam o wasze głosy, bo i tak albo stchórzycie i wstrzymacie się, albo zagłosujecie jak SLD, to jest u was normalne. (Wesołość na sali, oklaski) 

Przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które Polska musi usłyszeć; zażądamy na to odpowiedzi. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli ­ 20 326 mln zł. Jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 mld zł? To przecież żadna kwota. Brakuje dwóch, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU SA i PZU Życie? Strata: 37­40 mld zł. Pan Wąsacz. Nie ma go. On już nie jest od was. On chyba jest z Samoobrony? (Wesołość na sali) 
Kto sprzedał PKO SA? 10 mld zł straty. TPS SA ­ pani Kamela-Sowińska ­ 4 mld zł straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński, pana sprawa. Jak już powiedziałem, nie potrafiliście uratować kolebki, a chcecie ratować Polskę. (Wesołość na sali, oklaski)

Zakłady w Kwidzynie ­ pan Lewandowski. I co? Półtora miliarda złotych w tamtych latach; dzisiaj przez dwa trzeba pomnożyć. Siedzi podparty, spokojny. A jakże, dobrze się żyje. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo.)

Następnie Gerber Alima, Polkolor. Strata ­ miliard złotych. Pan Lewandowski. Na szczęście Trybunał Konstytucyjny uchwalił wczoraj, że immunitet nie będzie chronić przestępców. Szukacie ich w Samoobronie? (Oklaski) 
Znajdziemy ich! Znajdziemy was! Przypomnicie sobie moje słowa z tej trybuny. Znajdziemy was! Prokuratorzy wezmą się za was, a pana postępowanie w Krakowie, panie Lewandowski, powinno być dawno wznowione. Jakoś wykładnię Trybunał przedstawił dopiero teraz, kiedy Samoobrona jest w Sejmie. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Była jasna wykładnia. Mówiliśmy cały czas, że ona była jasna. Postępowanie musi się toczyć. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę być sądzony? Chcę. Pisma składałem do sądów. Wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście. Wiadomo jednak: jeśli nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. (Oklaski)

Browar Leżajsk, to już pan Kaczmarek. Teraz powiem to, co miałem...

(Głos z sali: I to wszystko dotyczy pana Kaczmarka?)

Nie, więcej jest, ale podajemy tylko przykłady. Panie pośle, nie polemizujmy jednak, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem.

Sprawa tych bogaczy polskich. Chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów, dokumentów i świadków. Powtarzam: jestem w posiadaniu. Nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni.

Panie Pośle Piskorski! Czy prawdą jest, że w hotelu Viktoria spotykał się pan 4-krotnie z niejakim panem S. Było to 7 marca 1998 r. i wtedy wręczył panu 50 tys. dolarów. Po raz drugi 16 lipca 1999 r. wręczył panu 120 tys. dolarów. Trzeci raz ­ 23 października ­ 110, czwarty raz ­ 17 kwietnia 2000 r. ­ 150.

Marszałek:
Panie Marszałku Lepper! Przepraszam bardzo, czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi?

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Tak, jestem pewien.

Marszałek:

Jest pan pewien, tak. Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa?

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Oczywiście. Ja pytam. Jestem w posiadaniu dokumentów, które ujawnię prokuraturze.

Marszałek:

Nie, nie. Panie pośle, pan przecież nie pyta, pan stwierdza.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Ja pytam. Panie marszałku, przepraszam, pan marszałek mnie nie słuchał.

Marszałek:

Nie, nie, słucham, słucham.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Ja zapytałem, czy jest prawdą. Tak było czy nie było tak?

(Głosy z sali: Było.)

Tak było dokładnie. Chyba nagrane też jest.

Marszałek:

Panie marszałku, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami...

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Nie są stwierdzeniami.

Marszałek:

...i to właśnie pan w tej chwili robi.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Ale, panie marszałku...

Marszałek:

Może pan to robić dalej. Ja panu przecież głosu nie odbieram.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Czy pan...

Marszałek:

Ja pana tylko przestrzegam, że to, co pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną i nie wiem, czy warto to czynić.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Dziękuję, zrozumiałem.

...że pan Olechowski 17 listopada 2000 r. o godz. 18 w kawiarni czy restauracji u Grosslera...

(Głos z sali: Gesslera.)

Gresslera, tak, przepraszam. 

(Głosy z sali: Gesslera.)

Obojętnie jak; wiemy, o co chodzi.

(Głosy z sali: Wiadomo, o co chodzi?)

To wiecie, o co chodzi? A, to dobrze, że wiecie, o co chodzi. (Wesołość na sali, oklaski) Myślałem, że nie wiecie. Wiecie, o co chodzi.

Niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędzią nie jestem.

...przyjął kwotę około 2 mln dolarów na kampanię wyborczą.

Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to, tak? (Oklaski)

Te kampanie to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba.

A czy jest prawdą, że również, no, niestety posłowie Sojuszu Lewicy... Też zapytam prokuratora.

Pan minister Cimoszewicz w hotelu Victoria 4 marca 2001 r.

Tak, kiwajcie głowami. Ja wiem, co mówię. Zapuszkujecie mnie. Pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów, tylko wysłuchajcie: 120 tys. dolarów.

Następnie pan minister Szmajdziński. ˝Carringtona˝ pan zna. 50 tys.

Ja pytam: Czy tak było? Do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura, zobaczymy.

A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz, na mecz do Wrocławia, Śląsk­Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między godz. 9 a 9.30, 20 kwietnia 2001 r., jeden z was (nie wiecie, który, to porozmawiajcie ze sobą) podobno ­ ja nie twierdzę, że tak było ­ podobno otrzymał kwotę 350 tys. dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to.

Panie Tusk, sprawa spotkania pana z nieżyjącym ˝Pershingiem˝. Nie wiem, czy miała miejsce; może pan... Zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 1998 r. podobno pożyczył panu 300 tys. zł.

Ja kończę.

Odpowiecie na to, że to nieprawda, że to jest niczym, to jest nieprawda ­ co ten Lepper opowiada... No, pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast te dokumenty na ten temat istnieją i mówię wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach. Obojętnie, co by mi się stało (bo pogróżki już były), te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ujrzą światło dzienne i zobaczymy, co wtedy powiecie. 

O kontach w bankach szwajcarskich nie będę mówił, ale Wysoka Izba wie dokładnie, że 5 mld dolarów jakoś zginęło z Polski. Prasa ogłosiła, że zostały wywiezione w torbach i walizkach. 5 mld dolarów. Co to jest? Czy ktoś się tym zajął? Czy ktoś odpowiedział na pytanie, czyje to były pieniądze? A może ˝SuperExpress˝ kłamał? Może i kłamał. Wobec mnie też kłamią nieraz. Ale tak poważną sprawę należało wyjaśnić, i to bardzo szybko. Tego nie zrobiono.

Co do pana Cimoszewicza, który obraził się na mnie, ja swoje wykonałem, przeprosiłem, powtarzać tego nie będę. Natomiast chciałbym powiedzieć: Czy zna artykuły z ˝Naszej Polski˝ i z ˝Gazety Polskiej˝, która oczywiście dużo bzdur pisze, ale czy w tej sprawie, prestiżowej, swojego ojca, założył sprawy? Czy założył sprawy? Bo jeżeli nie, to marny syn, że nie broni ojca przy takich pomówieniach. Marny syn.

Czy zna decyzję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 7 października 1992 r.?

To by było na tyle mojego wykładu. Myślę, że wszystkim się bardzo podobał. (Oklaski)

A teraz państwo podejmiecie decyzję, tylko jedną, odwołacie mnie ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. I ja wam za to wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)

Marszałek:

Obawiam się, panie marszałku, że nie pomógł pan sobie tym wystąpieniem.

Chciałem również pana poinformować, przestrzegając pana przecież wcześniej przed tym, co pan potem uczynił, o czym pan informował, że, jak rozumiem, informował pan o tym dlatego, iż uważa pan, że popełniane były przestępstwa. Jeżeli tak, to powinien pan już dawno zawiadomić o tym prokuraturę. Jeżeli pan tego nie robi, to znaczy, że pan tych przestępców chronił i ukrywał. Proszę to także wziąć pod uwagę.

Wicemarszałek Andrzej Lepper:

Dobrze, że pan marszałek przypomniał, bobym zapomniał o jednej kwestii. 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako wicemarszałek mam dostęp do wielu dokumentów i wielu ludzi z dokumentami przychodzi. Tego wcześniej nie było, bo nie mieli do kogo pójść, bo jak poszli, to dokumenty szły do szuflady. Teraz ludzie mają odwagę i ja wiem, już teraz wiem, że odcięcie mnie od dokumentów, od dostępu do nich to jest celem odwołania mnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu i podtrzymuję to, co powiedziałem.

Proszę państwa! Teraz jeszcze, jeśli chcą, mogą zabrać głos przedstawiciele wnioskodawców.

Czy są jakieś zgłoszenia?

Nie ma.

Wobec tego zamykam dyskusję.

Do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie pana posła Andrzeja Leppera ze stanowiska wicemarszałka przystąpimy w drugiej turze głosowań, to znaczy za chwilę.

Wcześniej przeprowadzimy jeszcze inne głosowania.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy. (...)

Za Stenogramem sejmowym z dn. 29.11.2001 r.


Załączam tu wersję audio (lektor) jeśli ktoś chciałby odsłuchać ten stenogram:


video